سیلندر 3 کیلوگرمی

ورق بكار رفته SG255
ضخامت بدنه 2 ميليمتر
فشارکاری (طراحی) 17.5 کیلوگرم بر سانتی متر مربع
ظرفیت آبی ( حجم ) 7.900 لیتر
وزن سيلندر 4.150 کیلو گرم
وزن سيلندر با متعلقات 4.630 کیلوگرم