سیلندر 5 کیلوگرمی

ورق بكار رفته SG255
ضخامت بدنه 2 ميليمتر
فشارکاری (طراحی) 17.5 کیلوگرم بر سانتی متر مربع
ظرفیت آبی ( حجم ) 9.500 لیتر
وزن سيلندر 4.820 کیلو گرم
وزن سيلندر با متعلقات 5.340 کیلوگرم