انتخاب مدیر کنترل کیفیت نمونه استان چهارمحال و بختیاری سال 96

جناب اقای خلیل الله عباسی انتخاب شما را به عنوان مدیر کنترل کیفیت نمونه استان چهارمحال و بختیاری سال 1396 تبریک عرض می نماییم . امیدواریم همواره شاهد موفقیت روزافزونتان در پیشبرد امور کیفی محصولات تولیدی باشیم .