آئین تجلیل از صادر کننده نمونه استان چهارمحال و بختیاری سال 1398

صادرکننده نمونه سال1398 برای دوازدهمین سال متوالی

در جلسه  تجلیلی از صادر کنندگان نمونه و ممتاز کشوری و استانی که در روز  چهارشنبه مورخ 29بهمن ماه سال جاری با حضور استاندار محترم استان و جناب آقای دکتر علیخانی معاون محترم امور استان ها و تشکل های اتاق ایران و دیگر مقامات استانی که در محل اتاق بازرگانی شهرکرد برگزار گردید شرکت همایون گاز به عنوان صادر کننده نمونه استانی سال 1398 انتخاب گردید .