سیلندر 1 کیلوگرمی

ورق بكار رفته SG255
ضخامت بدنه 2 میلی متر
فشارکاری (طراحی) 17.5 کیلوگرم بر سانتی متر مربع
ظرفیت آبی ( حجم ) 2.180 لیتر
وزن سيلندر 1.680 کیلو گرم
وزن سيلندر با متعلقات 1.860 کیلوگرم