سیلندر 25 کیلوگرمی

ورق بكار رفته SG255
ضخامت بدنه 3 ميليمتر
فشارکاری (طراحی) 17.5 کیلوگرم بر سانتی متر مربع
ظرفیت آبی ( حجم ) 65 لیتر
وزن سيلندر
وزن سيلندر با متعلقات 27.500 کیلوگرم