سیلندر 8 کیلوگرمی

ورق بكار رفته SG255
ضخامت بدنه 2.3 میلی متر
فشارکاری (طراحی) 17.5 کیلوگرم بر سانتی متر مربع
ظرفیت آبی ( حجم ) 17.5 لیتر
وزن سيلندر 8.580 کیلو گرم
وزن سيلندر با متعلقات 9.300 کیلوگرم