سیلندر 2 کیلوگرمی

ورق بكار رفته SG255
ضخامت بدنه 2 ميليمتر
فشارکاری (طراحی) 17.5 کیلوگرم بر سانتی متر مربع
ظرفیت آبی ( حجم ) 4.800 لیتر
وزن سيلندر 3.650 کیلو گرم
وزن سيلندر با متعلقات 4.150کیلوگرم