آئین تجلیل از صادر کننده نمونه استان چهارمحال و بختیاری سال 1399

صادر کننده نمونه استان چهارمحال و بختیاری برای سیزده سال متوالی

تجلیلی از صادرکننده نمونه چهارمحال و بختیاری روز سه شنبه با حضور رییس اتاق بازرگانی ،صنایع،معادن و کشاورزی ایران ، سرپرست معاونت امور هماهنگی اقتصادی استاندارد و دیگر مسوولان کشوری و استانی در مرکز اتاق بازرگانی استان برگزار شد.