نمایشگاه اربیل 2014

دهمین نمایشگاه بین المللی اربیل 2014 در تاریخ 18 تا 20 آذر در محل نمایشگاه بین المللی اربیل منطقه کردستان عراق برگزار گردید .که صدها شرکت و کارخانه دار را گرد هم جمع شدند، که شرکت همایون گاز نیز در این نمایشگاه مشارکت داشت و محصولات خود را در نمایشگاه به بازدید کنندگان معرفی نمود.